Carola Nylund

Njursvikt
I detta inlägg kommer jag försöka förklara var njursvikt är. De flesta känner till ordet, de vet att det är något negativt som oftast bara drabbar äldre personer, men få som jag har träffat vet faktiskt betydelsen av det.
 
-
  
Njurarnas huvudsakliga uppgifter är att rena blodet från restprodukter som kroppen inte behöver och att avlägsna överflödigt vatten. Njursvikt innebär att njurarna av någon orsak inte klarar av det, och skadliga ämnen och vatten stannar kvar i kroppen.
 
Förra året, 2015, fick jag reda på att jag har kronisk njursvikt.  Kronisk njursvikt innebär att njurarna långsamt blir sämre, ofta under flera år. I första hand får man behandling som ska se till att njurarnas funktion inte försämras så fort. Det är främst behandling mot högt blodtryck. 
 
Man räknar med att en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige lider av högt blodtryck. De kan få mediciner och på det sättet undvika komplikationer. Jag tillhör (såklart) en minoritet av dessa där blodtrycket  knappt går att behandla och det är därför jag som är så ung fått njursvikt. De senaste åren har jag haft skyhögt bt, högst uppmätt värde tror jag var på 260/185. Sedan 2013 har jag varit på oändliga sjukhusbesök och läkarna och sjuksköterskorna förvånas fortfarande över mitt blodtryck. 
 
Som sagt, 2015 blev jag dignoserad med njursvikt men även med hjärtsvikt. Båda sjukdomarna är väldigt allvarliga och majoriteten som drabbas är äldre människor. Genomsnittsåldern vid hjärtsvikt är 75 år.  Om man tänker efter kan man alltså säga att mina njurar och hjärtat har under de senaste åren fått ta så mycket stryk som en gammal, sjuk gumma med allvarlig hjärtsvikt & njursvikt utvecklat under hela sin livstid. 
 
Nej, skämt åsido....
 
Just nu fungerar mina njurar cirka 50 % & det är omöjligt att veta hur fort mina njurar försämras då de inte vet när själva förloppet började. Den dagen mina njurar nästan helt har slutat fungera behöver jag behandlas med dialys, eller få en njure transplanterad.
 
 

Njurtransplantation innebär att en frisk njure från en donator (levande eller just avliden opereras in hos den vars njurfunktion har upphört. Ungefär var tredje njurtransplantation genomförs med organ från en levande donator. Donatorn kan vara en förälder, ett syskon, make eller nära vän. Donator och mottagare behöver alltså inte vara släkt med varandra även om det är en fördel med tanke på risken för avstötning. Givaren kan oftast avstå från sin ena njure utan problem.

Antalet njursjuka som vill bli transplanterade ökar samtidigt som tillgången på njurar
från avlidna är för liten. Detta trots stora upplysningskampanjer om den betydelsefulla
insats man kan bidra med genom att anmäla sig som organdonator efter sin död.

Eftersom det råder brist på organ kan det dröja flera år för den som saknar lämplig donator
i sin närhet. Fördelen med en levande givare är att väntetiden kan kortas och att
transplantationen kan planeras noga. Den som är uppsatt på väntelista har bromsande
behandling eller dialys och kontakt med behandlingsteamet under väntetiden. När det finns en lämplig njure blir man uppringd och får besked om hur man ska förbereda sig

En njurtransplantation tar som regel två till tre timmar och ingreppet är jämförelsevis
okomplicerat. Den nya njuren opereras in strax ovanför den ena ljumsken. De gamla njurarna lämnas kvar. Kirurgen ansluter den nya njurens blodkärl till de blodkärl som går till benet. Den nya njurens urinledare ansluts till urinblåsan. Om allt gått planenligt kan man lämna sjukhuset efter någon vecka.

En njurtransplantation ger i de flesta fall ett gott resultat. Livskvaliteten förbättras vä-
sentligt och de allra flesta kan återgå i arbete och leva ett normalt liv. Kvinnor kan, om
de vill, bli gravida och föda barn. Den genomsnittliga livstiden för en transplanterad
njure är tio år men det finns njurar som fungerat över trettio år. Resultaten beror på
olika faktorer som ålder, allmäntillstånd och andra sjukdomstillstånd.