Carola Nylund

World Diabetes day
 
 
 
Diabetes är världens snabbast växande folksjukdom. Upp till en miljon svenskar lever med eller är i riskzonen att drabbas. Varje dag insjuknar två barn i typ 1-diabetes, en livshotande sjukdom man aldrig blir av med. Typ 1-diabetes kräver livslång behandling med insulin och kontroll av blodsocker.
 
Det är fortfarande oklart för världens forskare varför man får diabetes typ-1 och det finns heller inget botemedel.  
 
Visste ni t.ex. att i Sverige dör fem personer varje dag som en direkt följd av diabetes?
 
 

Syftet med Världsdiabetesdagen är att öka medvetenheten om diabetes och att stoppa den oroväckande ökningen av sjukdomen. Idag lever minst 346 miljoner människor runt om i världen med diabetes enligt statistik från WHO. Beräkningar visar på att mer än 500 miljoner människor kommer att vara drabbade av diabetes till år 2030 på grund av en kombination av befolkningsökning, att allt fler lever allt längre samt en förändrad livsstil.

 
 
Vanliga tecken på typ 1-diabetes är:
 
 
  
Tack vare forskningen lever personer med diabetes längre än tidigare och drabbas mer sällan av komplikationer men den förväntade livslängden för personer med diabetes är ändå lägre än för den övriga befolkningen. En gåva till Diabetesfonden kan ändra på detta!